Image
English
Image
Image
Image

Konference KS ÚL a LB kraje dne 25.11.2022

Dne 25.11. 2022 se v Pivovarské restauraci Kapitán v Děčíně konalo společné jednání konferencí KS Ústeckého kraje a KS Libereckého kraje, kterého se jako hosté zúčastnili předseda OS KOVO Bc. Roman Ďurčo, místopředseda OS KOVO Ing. Ivo Kužel, pracovníci Regionálního pracoviště OS KOVO v Ústí nad Labem a člen Regionální rady ČMKOS Libereckého kraje Petr Mendl.

Jednání konference se zúčastnili zástupci 37 ZO OS KOVO, kteří byli seznámeni s kontrolou zápisu konference KS Ústeckého a Libereckého kraje ze dne 30. 3 .2022   a se zprávou o činnosti KS Ústeckého a Libereckého kraje. Dále následovaly zprávy o činnosti jednotlivých VO, statistické informace za rok 2022 a predikce vývoje na rok 2023. Současně byli zástupci jednotlivých ZO seznámeni s plánem činnosti Regionálního pracoviště, orgánů OS KOVO v regionu a s plánem školících a vzdělávacích akcí na I. pololetí r. 2023.

Následně byly zástupcům ZO předloženy informace o činnosti Regionální rady ČMKOS v Ústeckém kraji (zástupce za OS KOVO Mgr. Radek Zákon) a Regionální rady ČMKOS v Libereckém kraji (zástupce za OS KOVO Petr Mendl) a o fondu živelních pohrom za rok 2022, kontrolách podle §29 za rok 2022 a plánu kontrol §29 na rok 2023. Informace o evidenci členů OS KOVO.