Image
English
Image
Image
Image

Konference KS Ústeckého a Libereckého kraje 27.11.2019

Dne 27. 11. 2019 se v hotelu PATRIOT Úštěk konalo společné jednání konferencí KS Ústeckého kraje a KS Libereckého kraje, kterého se jako hosté zúčastnili místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek, pracovníci Regionálního pracoviště OS KOVO v Ústí nad Labem.

Jednání konference se zúčastnili zástupci 40 ZO OS KOVO, kteří byli seznámeni s kontrolou Usnesení konference KS Ústeckého a Libereckého kraje ze dne 27. 03. 2019 a se zprávou o činnosti KS Ústeckého a Libereckého kraje. Dále následovaly zprávy o činnosti jednotlivých VO, ekonomické informace za rok 2019 a predikce vývoje na rok 2020. Současně byli zástupci jednotlivých ZO seznámeni s plánem činnosti Regionálního pracoviště, orgánů OS KOVO v regionu a s plánem školících a vzdělávacích akcí na I. pololetí 2020.

Následně byly zástupcům ZO předloženy informace o činnosti Regionální rady ČMKOS v Ústeckém kraji (zástupce za OS KOVO Mgr. Radek Zákon) a Regionální rady ČMKOS v Libereckém kraji, o stavu a čerpání konta živelních pohrom za rok 2019, kontrolách podle §29 za rok 2019 a evidenci členů.