Image
English
Image
Image
Image

Konference KS Ústeckého a Libereckého kraje 30.3.2022

Dne 30. 3. 2022 se v Pivovarské restauraci Kapitán v Děčíně konalo společné jednání konferencí KS Ústeckého kraje a KS Libereckého kraje, kterého se jako hosté zúčastnili předseda OS KOVO Jaroslav Souček, pracovníci Regionálního pracoviště OS KOVO v Ústí nad Labem a člen Regionální rady ČMKOS Libereckého kraje Petr Mendl.

Jednání konference se zúčastnili zástupci 28 ZO OS KOVO, kteří byli seznámeni s kontrolou Usnesení konference KS Ústeckého a Libereckého kraje ze dne 27.11. 2019 a se zprávou o činnosti KS Ústeckého a Libereckého kraje. Dále následovaly zprávy o činnosti jednotlivých VO, ekonomické informace za rok 2021 a predikce vývoje na rok 2022. Současně byli zástupci jednotlivých ZO seznámeni s plánem činnosti Regionálního pracoviště, orgánů OS KOVO v regionu a s plánem školících a vzdělávacích akcí na II. pololetí 2022.

Následně byly zástupcům ZO předloženy informace o činnosti Regionální rady ČMKOS v Ústeckém kraji (zástupce za OS KOVO Mgr. Radek Zákon) a Regionální rady ČMKOS v Libereckém kraji (zástupce za OS KOVO Petr Mendl) a o činnosti poradního sboru Úřadu práce pro Ústecký kraj (zástupce OS KOVO Mgr. Radek Zákon), o fondu živelních pohrom za rok 2021, kontrolách podle §29 za rok 2021 a plánu kontrol §29 na rok 2022. Informace o evidenci členů a Benefitech OS KOVO.