Image
English
Image
Image
Image

Noví funkcionáři

Novým funkcionářům základních organizací i seskupení členů OS KOVO byl 16.3.2022 věnován seminář, jehož lektory se stali specialisté regionálního pracoviště Brno.

Naším cílem bylo uvedení přítomných zástupců zaměstnanců do základů působnosti odborové organizace u zaměstnavatele. Po úvodních slovech vedoucího RP Brno, Mgr. Jiřího Grima, pokračovala  Mgr. Petra Behancová informacemi o právu odborové organizace jednat v pracovněprávních vztazích a spolurozhodovat či projednávat se zaměstnavatelem záležitosti definované zákoníkem práce. Připomněla také povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance o své činnosti, ekonomické a finanční situaci, předpokládaném vývoji, základních otázkách pracovních podmínek a dalších opatřeních dle § 280 ZP.

V druhé části semináře se účastníkům představil nový zaměstnanec RP, p. Jiří Břinek, který se věnoval  oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  V rámci této problematiky poukázal na povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům a odborové organizaci, pravidelné prověrky BOZP, seznámil s kategorizací prací a právem odborové organizace vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Závěr vzdělávací akce patřil Ing. Richardu Zouharovi, specialistovi pro mzdy a kolektivní vyjednávání. Popsal posluchačům průběh kolektivního vyjednávání, náležitosti kolektivní smlouvy a přiblížil práci s ekonomickými údaji.

V průběhu celého školení se funkcionáři aktivně zapojovali svými dotazy.