Image
English
Image
Image
Image

Odboráři založili tradici, která už deset let pomáhá handicapovaným

Zaměstnanci společnosti Assa Abloy v Rychnově nad Kněžnou každoročně začátkem adventního období věnují svůj čas, energii i prostředky na pomoc druhým. Jejich charitativní akce „Vánoční pečení pro Orion“ je zaměřena na podporu stejnojmenného spolku, který na Královéhradecku pečuje o lidi s handicapem. S myšlenkou adventní pomoci přišli před deseti lety tamní členové OS KOVO. Díky tomu letos Centrum Orion získalo na svou činnost přes 120 tisíc korun.

Letošní „Pečení pro Orion“ proběhlo v úterý 6. prosince a vyneslo 62 tisíc korun, k výtěžku akce zaměstnavatel přidal částku ve stejné výši. Centrum Orion tak na svou činnost obdrží celkem 124 tisíc korun. „U zrodu celé myšlenky byla v roce 2012 ZO OS KOVO při FAB a společně se zaměstnavatelem se jim podařilo nastartovat hezkou tradici. Touto akcí zaměstnanci společně s vedením firmy pomáhají dětem a mladým dospělým osobám s handicapem vytvářet vhodné podmínky pro to, aby mohli prožívat vše, co jejich zdraví vrstevníci – studovat, aktivně trávit volný čas, pracovat i bavit se,“ přiblížil účel charitativní akce iniciované odboráři vedoucí RP Hradec Králové Rudolf Procházka.

„Zaměstnanci společnosti v předem oznámený den, přinesou napečené vánoční cukroví, které se poté nabízí k prodeji všem zaměstnancům společnosti za libovolný finanční příspěvek. Stejně tak jsou v prodeji i výrobky dětí z Orionu. Zaměstnavatel umožní účast zaměstnanců, kteří mají možnost prožít jedinečnou atmosféru, cukroví ochutnat ihned na místě, i s připravenou kávou nebo čajem. Na nějakou tu minutu se prostě v tento den nehledí. Všem mohu zorganizování podobné akce jen doporučit, krátké zastavení v době adventu a prokázání sociálního cítění je vskutku pěkným počinem. Nehledě na krásnou atmosféru, která v daný den ve firmě vždy panuje. Tato atmosféra je nepřenosná, je třeba ji zažít,“ pochválil událost Rudolf Procházka.

Adresátem pomoci je Centrum Orion, nezisková organizace podporující rodiny s dětmi s handicapem, která nabízí celou řadu služeb rodičům postižených dětí, ať už je to denní stacionář, osobní asistence, nebo poradenství. „Velmi si vážíme veškeré Vaší podpory, díky které společně s Vámi můžeme pomáhat osobám s postižením i jejich rodinám žít! Každá Vaše pomoc je pro nás zároveň také vyjádřením důvěry v naši práci. Děkujeme Vám,“ vyjádřili na svých webových stránkách své poděkování zástupci Centra Orion. (mia