Image
English
Image
Image
Image

Podzimní semináře k aktuálním tématům

26. a 27. září 2022 proběhla tradiční dvoudenní regionální vzdělávací akce na RS Zubří (ZO ŽĎAS), v jejímž rámci se uskutečnily 2 semináře ČMKOS (§ 320a ZP) na téma dopadů zelené ekonomiky na trh práce a ochrana sociálního dialogu. Školení se účastnilo celkem 55 odborářů z 20 základních organizací. Diskutovaným tématem byla i demonstrace ČMKOS „Proti chudobě“ a koordinace kolektivního vyjednávání. Účastníci ocenili možnost ověřit si své znalosti z oblasti zákoníku práce, BOZP a Stanov OS KOVO zábavnou formou hry inspirované populární televizní soutěží Lovec.