Image
English
Image
Image
Image

Pomoc členovi OS KOVO po živelné pohromě

Výbor ZO OS KOVO EVOBUS Holýšov ve spolupráci s regionálním pracovištěm v Plzni poskytli členovi ZO kol. Černému rychlou pomoc z Konta živelných pohrom po průtrži mračen ze dne 24.5.22 která poškodila část domku, kde kol.Černý s rodinou bydlí.

Díky VZO a jejímu předsedovi kol. Stoklasovi byla finanční pomoc předána v co možná nejkratší době.