Image
English
Image
Image
Image

Porada předsedů ZO Kladno

Dne 6. 4. 2023 jsme uspořádali Poradu předsedů základních organizací obvodu Kladno, která se uskutečnila v prostorách základní organizace Hutě Poldi Kladno za účasti osmi předsedů ZO, čtyř zaměstnanců RP Praha a členky DaRK Marie Rezkové.

Debatu zahájil vedoucí RP Ivo Navalaný na téma demonstrace 68NE!, konané koncem března v Praze před úřadem vlády, především pak důvodů nízké účasti regionu Praha a Středočeský kraj. Odboráři, kteří se demonstrace zúčastnili, kvitovali skvěle zvládnutou organizaci demonstrace, ovšem ostrá kritika se snesla na výběr pozvaných hostů, neboť názor většiny zúčastněných je, že odbory by měly zůstat apolitické.

Aktuálním tématem setkání byly nové předpisy, které byly schváleny na zasedání Rady OS KOVO dne 22. – 23. března 2023 v hotelu Olšanka v Praze, konkrétně „Výše členských příspěvků, Postih ZO, které neuhradily členský příspěvek dle §16, odst. 5.2 Stanov OS KOVO, Vznik, zánik a likvidace organizačních jednotek OS KOVO, Bezúhonnost kandidátů na funkce do orgánů OS KOVO a OJ OS KOVO a Údaje a listiny vedené o základních organizacích OS KOVO, sdruženích ZO OS KOVO a seskupeních členů“.

Po excelentním občerstvení, o které se postarali naši hostitelé Josef Konya a Marie Rezková jsme se s vírou v „lepší zítřky“ rozloučili a opustili „základnu“. Těšíme se na další setkání.

Sylva Straková