Image
English
Image
Image
Image

Předseda OS KOVO: Zaměstnancům patří dík

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

jeden z nejvýznamnějších svátků roku je před námi. Obvykle jej slavíme s přáteli, těšíme se z jara, letos ale toto období, které si naše generace, i ty předcházející zvykly takto slavit, bude jiné. Nechci opakovat to, čím nás média poslední rok den co den moří, a ani nechci v tuto chvíli příliš komentovat kroky a řešení, jaká naši političtí lídři volí. To, co je z mého pohledu nejpodstatnější, a co chci sdělit, je především poděkování Vám všem za to, jak toto neuvěřitelně těžké období, provázené obrovským počtem omezení, těžkostí, a často nesmyslných nařízení, dokážete zvládat.

Musím vyjádřit obrovský respekt všem našim členům, ale i zaměstnancům, kteří ještě smysl odborů nepochopili a stojí mimo, za to, jak trpělivě tyto nepříznivé podmínky snášejí. V této době jsme si zvykli děkovat lékařům a zdravotnickému personálu, a to samozřejmě právem, ale nikde neslyšíme poděkování lidem, kteří během pandemie drží svou každodenní a nepředstavitelně obtížnou prací naši ekonomiku v chodu a poskytují tak oporu fungování celé společnosti. A to i těm, kteří se ocitli v boji s pandemií v první linii. Cítím jako svou povinnost tuto chybu napravit a před nadcházejícími Velikonocemi, po nesmírně obtížném roce života ohrožovaného strachem a omezeními, upozornit na Váš podíl a poděkovat za to, že se staráte o to, aby naše společnost mohla stále fungovat.

Nesdílím názor, že jsme jako národ nezodpovědní, že situaci komplikujeme svou nezodpovědností. Naopak, z rozhovorů, jednání s kolegy z našich základních organizací vím, že většina zaměstnanců je zodpovědná, že odbory v jednotlivých firmách a regionech musí nad svou běžnou práci řešit nejenom dopady pandemie, ale i důsledky často nerozumných politických a manažerských rozhodnutí. Velmi dobře jsem si vědom toho, jak složité je pracovat v těžkých strojírenských provozech za současných podmínek, s respirátory, které Vás dusí, nařízenými testy, které dávají nespolehlivé výsledky. Jsem ale přesvědčen, že to vše s Vaší pomocí dokážeme překonat.

Jaroslav Souček

předseda OS KOVO