Image
English
Image
Image
Image

Rada KS OS KOVO JČK (15. 01. 2020)

Dne 15. ledna 2020 se v prostorách Restaurace Solnice na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích uskutečnilo zasedání Rady KS OS KOVO Jihočeského kraje.

Hlavním tématem byla výměna informací a zkušeností s kolektivním vyjednáváním a navázání spolupráce mezi kraji – Jihočeským a Ostravským, neboť Rada KS OS KOVO JČK měla možnost přizvat na toto zasedání vedoucího regionálního pracoviště p. Martina Sýkoru.

Dalšími tématy byla například výměna aktuálních informací z kolektivního vyjednávání volebního obvodu Jihočeského a Ostravského kraje. Aktuální informace z Regionálního pracoviště České Budějovice (KV, SČ, personální obsazení, provozní záležitosti).

Oficiálním program se členům Rady protáhl do pozdních večerních hodin.

(Před odpoledním zasedáním Rady KS OS KOVO JČK přizval zmocněnec KS OS KOVO JČK – p. Jan Janoušek p. Sýkoru a pí. Jirkovou k prohlídce závodu MOTOR JIKOV Group a.s. v Českých Budějovicích. Viz foto.)

(pil)