Image
English
Image
Image
Image

RP OS KOVO Plzeň rozšiřuje mezinárodní spolupráci

Dne 13. 1. 2023 se na Regionálním pracovišti OS KOVO pro Plzeňský a Karlovarský kraj uskutečnila videokonference s Itálií za účelem výměny informací v rámci kolektivního vyjednávání. Zúčastnili se jí zástupci Regionálního pracoviště pro Plzeňský a Karlovarský kraj, zástupci ZO Molins, a dále za italskou stranu generální tajemník Italské federace kovodělníků pro oblast Bologna (FIM CISL Amb) a odboráři italské sesterské společnosti G. D. SpA, která je stejně jako společnost Molins, s.r.o., součástí skupiny Coesia.

Jednání bylo zprostředkováno na žádost zástupců ZO Molins z důvodu neúspěšného kolektivního vyjednávání v předchozích letech a přístupu vedení společnosti. Italský majitel v předchozích letech odmítal navýšit mzdy dle požadavku a odborová organizace byla nucena vyhlásit stávkovou pohotovost a vyjednávání vést dále přes zprostředkovatele, i přesto se však navýšení nesetkalo s očekávaným výsledkem. Díky této schůzce tak získali čeští odboráři bližší informace o fungování italské společnosti ve skupině, a také pracovních, platových a sociálních podmínek. Tyto zjištěné informace by mohly být nápomocné při vyjednávání podmínek na další období tak, aby se v některých oblastech přiblížili podmínkám a postavení zaměstnanců v ostatních společnostech ve skupině.

Zároveň videokonference přispěla nejen odborářům ze ZO Molins, ale i pracovníkům OS KOVO, ke srovnání pracovních podmínek a celkové fungování odborů a kolektivního vyjednávání v Itálii, kde mají odbory velkou historii a tradici. Zákonná úprava v Itálii zaručuje zaměstnancům v některých oblastech lepší podmínky, které se v ČR snažíme obtížně prosadit ve formě benefitů do kolektivních smluv. Velkou roli zde hrají kolektivní smlouvy na národní úrovni (pozn.: obdobné kolektivním smlouvám vyššího stupně v ČR), které zaručují základní podmínky všem podnikům bez ohledu, zda jsou v nich uzavřené podnikové KS. Nejvýznamnější je v současné době řešení inflace, která je v Itálii zohledněna do vývoje mezd, nicméně je nutno podotknout, že výše inflace v Itálii dosahovala v průměru kolem 6 %.  Stejně jako v ČR je i v Itálii situace rozdílná dle území, jiné podmínky jsou v méně průmyslově rozvinuté a jiné na severu – v nejprůmyslovější části Itálie. Do této průmyslově rozvinuté oblasti patří i Bologna, tj. i sdružené společnosti v rámci skupiny Coesia (např.  COESIA spA a G.D. S.p.A, COESIA FINANCE SpA, CIMA Spa ad.).

Nadšení z jednání a výměny informací byli i italští odboráři, kteří také byli rádi o rozšíření povědomí o situaci v ČR. Zároveň byla nabídnuta další spolupráce i do budoucna.

Za RP OS KOVO věříme, že tyto informace budou prospěšné při KV, a spolupráce nejen s italskými odboráři ze skupiny Coesia, ale i s odboráři z jiných zemí EU, se bude nadále rozšiřovat.

Ing. Barbora Kovaříková