Image
English
Image
Image
Image

Seminář BOZP

Regionální pracoviště Brno uspořádalo dne 22.11.2022 seminář vedený specialistou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci,  Jiřím Břinkem. Účastníci si doplnili znalosti o aktuality z této oblasti a byli informováni o požadavcích BOZP na pracoviště. Objasněn byl také postup řešení pracovních úrazů, včetně odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobeného pracovním úrazem a nemocí z povolání.

V diskuzi, která následovala po skončení semináře, odpověděl kol. Břinek na dotazy přítomných.