Image
English
Image
Image
Image

Seminář BOZP

Dne 17.5.2022 se uskutečnil v areálu BEST SPORTCENTRUM Olomouc seminář BOZP pro členy ZO OS KOVO Olomouckého kraje. Účastníci byli seznámeni s přehledem nových a připravovaných legislativních změn v oblasti BOZP s problematikou pracovní doby, doby odpočinku a přestávek v práci. Lektor semináře specialista BOZP p. Stanislav Šmíd odpověděl na řadu dotazů a rovněž seznámil účastníky semináře s poznatky z kontrol BOZP a šetření nemoci z povolání a pracovních úrazů.