Image
English
Image
Image
Image

Seminář BOZP

Ve středu 24.11.2021 se v prostorách RP Brno uskutečnil seminář BOZP pro funkcionáře ZO a SČ KS JMK.

Ing. Zdeněk Konrád, svazový specialista pro BOZP a lektor semináře, nejprve informoval účastníky o své činnosti v době probíhající pandemie COVID-19. Dále byli funkcionáři seznámeni s aktuálními protiepidemickými opatřeními ve výrobních provozech.

V další části této vzdělávací akce se Ing. Konrád věnoval problematice BOZP, např. šetření pracovních úrazů, nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání, poskytování OOPP v návaznosti na nově vydaný právní předpis apod.

V průběhu semináře kladli posluchači doplňující dotazy zaměřené na provádění orientačních zkoušek na přítomnost alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek, bezpečnostní přestávky a klimatické podmínky na pracovišti.