Image
English
Image
Image
Image

Seminář BOZP RP Zlín 26.05.-27.05.2022

Ve dnech 26.5. - 27.5.2022 se uskutečnil seminář BOZP pro členy OS KOVO Zlínského kraje.

První den byla přednáška vedená SIBOZP z RP Ostrava Stanislavem Šmídem zaměřena na přehledem nových a připravovaných legislativních změn v oblasti BOZP, problematiku návykových látek na pracovišti a v neposlední řadě na kategorizaci práce a s tím spojené lékařské prohlídky a nemoci z povolání. Zároveň bylo odpovězeno na moho dotazů ke konkrétním problémům zúčastněných členů OS KOVO.

Druhý den byla přednáška vedená SIBOZP z RP Zlín Martinem Hověžákem zaměřená na nejčastější nedostatky nalezené při kontrolách, spolupráci zástupců BOZP s SIBOZP a také na šetření pracovních úrazů.