Image
English
Image
Image
Image

Seminář BOZP v Brně

Regionální pracoviště OS KOVO v Brně uspořádalo 28.4.2022 seminář věnovaný bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Tato vzdělávací akce proběhla pod vedením svazového specialisty pro oblast BOZP, kol. Jiřího Břinka, nově příchozího člena kolektivu zaměstnanců regionálního pracoviště.

Účastníci měli možnost seznámit se s rizikovými faktory pracovních podmínek, kategorizací prací a poskytováním OOPP. Následně byly představeny druhy školení BOZP včetně jejich obsahu a popsán obsah kontrol BOZP dle § 322 ZP prováděných u zaměstnavatele. V další části semináře se přednášející věnoval pracovním úrazům, jejich vyšetřování, evidenci a hlášení. Prostor dostaly také dotazy a diskuze ke všem tématům.