Image
English
Image
Image
Image

Seminář ČMKOS 13.9.2023

Dne 13.9.2023 se konal v areálu BEST Sportcentrum, Olomouc pro zástupce ZO OS KOVO Olomouckého kraje v rámci projektu ČMKOS § 320a ZP seminář: „Sociální dialog a benefity: změny na pozadí pandemie covidu-19“. Lektor Ing. Petr Hlavinka seznámil 34 účastníků s aktuální problematikou daného tématu. Část semináře byla věnována i vybraným oblastem kolektivního vyjednávání a odměňovaní v podnikatelské sféře.