Image
English
Image
Image
Image

Seminář ČMKOS

Dne 24. 11. 2021 se konal v areálu BEST Sportcentrum, Olomouc pro zástupce ZO OS KOVO Olomouckého kraje v rámci projektu ČMKOS § 320a ZP seminář „Agenturní zaměstnávání (AZ) v právní úpravě a praxi, potírání nelegálních forem AZ“. Lektorka JUDr. Anna Komárková seznámila účastníky s aktuální problematikou daného tématu. Část semináře byla věnována i vybraným oblastem zákoníku práce a aktualitám v pracovně-právní oblasti.