Image
English
Image
Image
Image

Seminář Důchodové zabezpečení

Regionální pracoviště Brno uspořádalo dne 23.2.2022 v prostorách svého sídla seminář vedený specialistkou pro sociálního zabezpečení a daně, p. Ivanou Demkovou.

Lektorka v úvodu seznámila účastníky s aktualitami v sociálním pojištění, shrnula nejdůležitější změny a upozornila na navýšení minimální a zaručené mzdy od 1. ledna 2022. Poté navázala informacemi k důchodovému věku, druzích důchodu, výpočtu starobního důchodu, valorizaci důchodů a plánovaným změnám od 1.1.2023, informativním osobním listu a náhradních dobách pojištění. Posluchačům dále přiblížila právní úpravu vedení uchazeče o zaměstnání v evidenci u ÚP, nároku na podporu v nezaměstnanosti a její výši. Z oblasti nemocenského pojištění byla objasněna vazba na ukončení pracovního poměru a na podporu v nezaměstnanosti. Zazněly také informace k jednotlivým dávkám státní sociální podpory, vč. loni nově zavedeného náhradního výživného, rovněž k příspěvku na péči, jeho vazbě na důchody a náhradní době pro pečující osoby. Všichni přítomní ocenili podrobnou dokumentaci k předneseným tématům, kterou pro ně p. Demková zpracovala.