Image
English
Image
Image
Image

Seminář Důchodové zabezpečení

V závěru února tohoto roku uspořádalo regionální pracoviště Brno školení zaměřené na oblasti důchodového pojištění, sociálního zabezpečení a související tématiku. Svazová specialistka p. Ivana Demková rozvrhla obsah semináře do několika bloků.

Úvodem shrnula změny s vazbou na navýšení minimální a zaručené mzdy od ledna 2023, včetně aktualit v oblasti pojištění, jakou je např. nová sleva na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele, kterou je možné uplatňovat od 1. února 2023 u kratších úvazků.   Zazněly informace o postupu při skončení zaměstnání i povinnosti zaměstnavatele s tím spojené.  Následně  se přednášející zaměřila na evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce, výši podpory v nezaměstnanosti v roce 2023 a vysvětlení pojmu a podmínek u nekolidujícího zaměstnání.

Nejširší blok byl věnován důchodové oblasti: souhrn změn v roce 2022, kde došlo k mimořádným valorizacím, informace o valorizaci důchodů od 1. ledna 2023 a také plánované změny v průběhu roku 2023. Nová je možnost příplatku k důchodu od 1. ledna 2023, a to tzv. „výchovného“, proto byly konkretizovány podmínky pro splnění nároku. Diskutovalo se o jednotlivých druzích důchodů, podmínkách a jejich výších, včetně čerpání předdůchodu. Poté byly poskytnuty detailnější informace k možnosti kontroly doby důchodového pojištění u ČSSZ a možnostech postupu v případě problémů s chybějící dobou a jak případně tuto dobu doložit.

Závěr patřil změnám v nemocenském pojištění v loňském i letošním roce. Podrobněji byly rozebrány otázky k dávkám nemocenské, ošetřovného, dávkám státní sociální podpory a nejzásadnější změny roku 2023 v této oblasti.