Image
English
Image
Image
Image

Seminář pro Dozorčí a revizní komise ZO OS KOVO

Po dvouleté odmlce, z důvodu COVID nařízení atd., se dne 24.11.2022 uskutečnil v hotelu CENTRAL v Plzni seminář pro Dozorčí a revizní komise ZO OS KOVO. Programem bylo seznámení účastníků se základními dokumenty ZO, s povinností DaRK ZO dle Stanov OS KOVO a s obsahem provádění kontrol účetnictví ZO včetně správného druhu vedení účetnictví a zveřejnění účetní závěrky. Účastníci obdrželi informace také o datových schránkách, které pro ZO budou povinností od roku 2023. Lektorkami semináře byly kol. ing.Rybová (hlavní účetní OS KOVO, Praha) a kol. Michalcová (specialista – metodik účetnictví OS KOVO, Praha). O datových schránkách a základních dokumentech ZO pohovořila kol. Mgr. Kostadinovová.