Image
English
Image
Image
Image

Seminář pro nové funkcionáře

Novým funkcionářům organizačních jednotek OS KOVO byl 8.3.2023 věnován vzdělávací seminář vedený specialisty regionálního pracoviště Brno.

Naším cílem bylo uvedení přítomných zástupců zaměstnanců do základů působnosti odborové organizace u zaměstnavatele. Úvodního slova a seznámení s činností regionálního pracoviště se ujal vedoucí RP Brno, Mgr. Jiří Grim.  V druhé části semináře se zaměřil na oblast BOZP - povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům a odborové organizaci, pravidelné prověrky a právo odborové organizace vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Definoval rovněž pracovní úraz, evidenční povinnosti s ním spojené, včetně souvisejících praktických otázek s důrazem na odškodnění zaměstnance.

Specialista pro mzdy a kolektivní vyjednávání Ing. Richard Zouhar poté navázal popisem průběhu kolektivního vyjednávání, náležitostí kolektivní smlouvy a přiblížením práce s ekonomickými údaji.

V závěru této vzdělávací akce právnička RP Mgr. Petra Behancová informovala funkcionáře o základních dokumentech odborových organizací a jejich obsahu, povinnostech ZO vůči veřejnému rejstříku a praktickém využití datových schránek. Součástí výkladu byla také práva odborové organizace jednat v pracovněprávních vztazích a spolurozhodovat či projednávat se zaměstnavatelem záležitosti definované zákoníkem práce.