Image
English
Image
Image
Image

Seminář pro zástupce organizačních jednotek OS KOVO ve Zlínském kraji 21.04.-22.04.2022

Seminář pořádaný RP OS KOVO Zlín pro zástupce organizačních jednotek Krajského sdružení OS KOVO Zlínského kraje se uskutečnil v termínech 21.04.-22.04.2022 v Hotelu Lázně Kostelec ve Zlíně.

Seminář se zaměřením na pracovní právo a kolektivní vyjednávání lektoroval JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., který účastníky seznámil s výkladem právní úpravy o projednávání stanovených povinností zaměstnavatele ve vztahu k odborové organizaci, právům a povinnostem zástupců zaměstnanců v oblasti informování a dalším vybraným pracovněprávním problémům. Další část semináře byla věnována aplikaci zákona o kolektivním vyjednávání v praxi odborových organizací.