Image
English
Image
Image
Image

Seminář: Účetnictví a hospodaření ZO

V úterý dne 22. 2.2022 se uskutečnila první  letošní vzdělávací akce RP Olomouc v areálu Sportcetrum BEST na téma Účetnictví a hospodaření ZO. Seminář byl zaměřen na povinnosti ZO ohledně zveřejňování účetních závěrek, odměňování v odborových organizacích a související daňovou problematiku. Lektorkou byla osvědčená specialistka OS KOVO p. Jindřiška Plesníková, která seznámila posluchače také s aktualitami a legislativními změnami v dané oblasti. Na semináři byla přítomna i p. Ivana Demková – specialitka na sociální zabezpečení. V průběhu semináře mělo 28 účastníků semináře možnost konzultovat s p. Plesníkovou své dotazy.