Image
English
Image
Image
Image

Setkání mladých odborářů JMK

Mladí odboráři z Jižní Moravy se letos opět setkali v rekreačním zařízení Prudká Doubravník, a to ve dnech 2. – 3. května 2023. Program pro účastníky  připravil jako v minulých ročnících osvědčený tým v čele s Valérem Mikolajem a Františkem Urbánkem ve spolupráci s vedoucím RP Brno Mgr. Grimem a specialistou pro BOZP kol. Jiřím Břinkem.

Celkem 19 zástupců přijelo ze základních organizací OS KOVO CommScope, Siemens  Drásov, MINERVA Boskovice a ZKL Brno. Sportovní disciplíny odehrávající se na venkovních sportovištích pak provázela nejen dobrá nálada, ale i příznivé počasí.

V odpoledních hodinách na setkání zavítal také člen výkonného vedení OS KOVO místopředseda Tomáš Valášek se zmocněncem KS JMK kol. Václavem Potužníkem.

Podvečerní testování znalostí z oblasti zákoníku práce, Stanov OS KOVO a BOZP pokračovalo živou diskuzí. Mezi probíraná témata patřily zkušenosti jednotlivých organizací s odborovou činností, otázky forem podpory růstu členské základny a posílení počtu členů OS KOVO z řad mladé generace.

Trofej pro vítěze, putovní pohár, tentokrát získal tým ZO SEM Drásov. Druhé místo vybojovala MINERVA Boskovice a jako třetí se umístili soutěžící zastupující Amulle - SEM Drásov.