Image
English
Image
Image
Image

Školení BOZP v Brně

17. května 2023 uspořádalo regionální pracoviště Brno seminář vedený svazovým inspektorem BOZP, kol. Jiřím Břinkem.

Na programu této vzdělávací akce byla nová legislativa BOZP a problematika pracovních úrazů včetně odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobeného pracovním úrazem a nemocí z povolání. Přednášející průběžně odpovídal na dotazy účastníků a do obsahu školení zahrnul také anketu na témata týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.