Image
English
Image
Image
Image

Školení BOZP V MSK květen 2023

Ve dnech 3. - 4.5.2023 se na RS Beskydka uskutečnilo školení BOZP pro zástupce ZO v rámci KS MSK. První den kol. Křepinský Robert seznámil přítomné s novinkami v legislativě, zejména v oblasti NV č. 79/2013 Sb. a dále přednesl základní informace k zákonu č. 250/2021 Sb. a jejich prováděcím předpisům. V rámci přednášky zodpověděl i dotazy z řad posluchačů. Druhý den kol. Šmíd informoval přítomné o nových poznatcích z prováděných kontrol BOZP, zejména ve vazbě na nové předpisy a dále proběhla řízená diskuse účastníků školení. Celkem bylo přítomno 70 zástupců ZO a SČ.