Image
English
Image
Image
Image

Školení funkcionářů ZO 22.4.2022 v hotelu Výpřež Děčín

Ve školících prostorech hotelu Výpřež Děčín se dne 22.4.2022 konalo školení funkcionářů ZO. Školení, kterého se zúčastnilo 24 členů ZO bylo zaměřeno na strukturu OS KOVO, základní dokumenty odborové organizace, vznik a zánik ZO, průběh voleb v ZO. Lektorem byl Ing. Bohuslav Chudárek, který odpovídal na případné dotazy funkcionářů ZO.