Image
English
Image
Image
Image

Školení hospodářů a hospodářek ZO JČK dne 21.2.2022

Dne 21.2.2022 se v KD Metropol uskutečnilo školení hospodářů a hospodářek ZO JČK.  Školení bylo zaměřeno na účetnictví ZO(sbírka zákonů, stanovy, zásady hospodaření ZO OS KOVO, rozpočet, vedení účetnictví)s příklady účtování účetních případů a praktická ukázka vyhotovení účetní závěrky (přehled o majetku, kniha závazků a pohledávek, ceniny, pokladna, rozvaha, výkaz zisků a ztrát) zveřejňování účetní závěrky u Krajského soudu.

Lektorkou školení byla paní Ivana Michalcová specialista – metodik účetnictví OS KOVO, které velmi děkujeme za školení a zodpovězení dotazů našich hospodářek.