Image
English
Image
Image
Image

Školení inspektorů BOZP 15.10.2021

V prostorech hotelu Salva v Litoměřicích se konalo dne 15.10.2021 školení funkcionářů – inspektorů BOZP navržené a schválené radou KS Ústeckého a Libereckého kraje na r. 2021 Školení se účastnilo 33 posluchačů.

 Lektorka Ludmila Vágnerová DiS. seznámila účastníky školení s opatřeními na pracovišti zaměstnavatele ohledně C-19, s povinnostmi zaměstnavatele při nemoci z povolání a s právem a povinnostmi odborů.

Hostem školení byl Ing. Kurtin z OIP Ústí nad Labem seznámil účastníky školení s povinnostmi zaměstnavatele při PÚ, s poznatky z kontrol OIP, novou legislativou, VTZ, z.č.250/2021

Účastníci školení obdrželi podklady v písemné formě a během přednášek se v případě nejasností ihned obraceli se svými dotazy na lektora.