Image
English
Image
Image
Image

Školení inspektorů BOZP 20.5.2022 v hotelu Koliba Litoměřice

V prostorech hotelu Koliba v Litoměřicích se konalo dne 20.5.2022 školení funkcionářů – inspektorů BOZP navržené a schválené radou KS Ústeckého a Libereckého kraje na r. 2022 Školení se účastnilo 30 posluchačů.

Lektorka Ludmila Vágnerová DiS. seznámila účastníky školení s novinkami v legislativě BOZP 2021–2022 s kontrolami BOZP u zaměstnavatele s jejím průběhem a spoluprací se ZO.

Účastníci školení obdrželi podklady v písemné formě a během přednášek se v případě nejasností ihned obraceli se svými dotazy na lektora. Nejvíce dotazů bylo na téma rizikové faktory a ergonomie na pracovišti.