Image
English
Image
Image
Image

Školení inspektorů BOZP 24.10. - 25.10.2022 v hotelu Výpřež Děčín

V prostorech hotelu Výpřež v Děčíně se konalo ve dnech 24.10 – 25.10.2022 školení funkcionářů – inspektorů BOZP navržené a schválené radou KS Ústeckého a Libereckého kraje na r. 2022. Školení se účastnilo 36 posluchačů. Lektorka Ludmila Vágnerová DiS. seznámila účastníky školení s novinkami v legislativě BOZP 2022 s kontrolami BOZP u zaměstnavatele s jejím průběhem a spoluprací se zaměstnavatelem.

Druhý den byli hosty školení Ing. M. Kulovaný a Ing. P. Kurtin z OIP pro Ústecký a Liberecký kraj, kteří hovořili o pracovních úrazech z pohledu OIP a požadavcích na odbornou způsobilost. Účastníci školení obdrželi podklady v písemné formě a během přednášek se v případě nejasností ihned obraceli se svými dotazy na lektora. Nejvíce dotazů bylo na téma pracovní úrazy.