Image
English
Image
Image
Image

Školení inspektorů BOZP 8.11.2019 hotel Patriot

 V prostorech hotelu PATRIOT v Úštěku se konalo ve dnech dne 8. 11. 2019 školení funkcionářů – inspektorů BOZP navržené a schválené radou KS Ústeckého a Libereckého kraje na r. 2019. Školení se účastnilo 32 posluchačů.

 Lektor Viktor Fürst seznámil účastníky školení s bezpečným provozem zařízení, právy a povinnostmi odborů, povinnostmi zaměstnavatele.

Lektor Ing. Karel Chudoba seznámil účastníky školení  s činností KHS Ústí nad Labem osvětlením na pracovišti a s kategorizací prací. Lektorka paní Kateřina Kastnerová seznámila účastníky s rizikovými faktory na pracovišti a s nemocemi z povolání

Účastníci školení obdrželi podklady v písemné formě a během přednášek se v případě nejasností ihned obraceli se svými dotazy na lektory.