Image
English
Image
Image
Image

Školení KS Hradec Králové a KS Pardubice - podzim 2022

Naše RP OS KOVO v minulých dnech připravilo 2 školení. Ve dnech 13.-14.10.2022 pro KS Pardubického kraje v Ústí nad Orlicí a 21.-22.10.2022 pro KS Královéhradeckého kraje v Dlouhé Vsi. Program školení byl shodný - Strategie KV, ekonomické ukazatele pro KV, Stanovy OS KOVO a změny pracovního poměru dle ZP. Připomenout musíme i to, že na obě školení bylo přispěno z grantu ČMKOS s letošním tématem: Dopady zelené ekonomiky na trh práce, pracovněprávní a sociální ochranu, ochranu soukromí zaměstnanců a sociální dialog. Rovněž jsme se připojili k celoevropské kampani IndustriAll - Za vyšší mzdy! Na školeních panovala výborná pracovní atmosféra, všichni účastníci se aktivně zapojovali a na závěr zorganizování těchto školení i ocenili. Budeme se těšit zase někdy příště.