Image
English
Image
Image
Image

Školení - KS Pardubického kraje

Ve dnech 17.-18.3.2022 naše RP OS KOVO v Hradci Králové uspořádalo školení pro KS Pardubického kraje. Školení se celkem zúčastnilo 31 osob. V úvodu vedoucí RP Rudolf Procházka předal aktuální informace z OS KOVO. Následovala oblast pracovního práva. První dvouhodinový blok obstarala JUDr.Bc. Aneta Rejchrtová s poměrně aktuálním tématem - Skončení pracovního poměru. O druhý dvouhodinový blok se postarala Mgr. Eva Pražáková, která přednášela v oblasti Pracovní doba a doba odpočinku. Druhý den dvě hodiny proškolil posluchače ing. Vladimír Procházka ze základů kolektivního vyjednávání. Závěr školení se nesl v duchu diskuse o mladých členech v ZO. Tato diskuse bude pokračovat i nadále při dalších příložitostech.