Image
English
Image
Image
Image

Školení pro KS Pardubického kraje - ing. V.Nohejl

Naše RP pro členskou základnu v regionu uspořádalo školení v oblasti sebeprezentace. Jak prodat svou vlastní práci, práci výborů ZO, jak prezentovat výsledky kolektivního vyjednávání. Jak kvalitně odprezentovat svou vlastní osobu? To vše a ještě více bylo součástí programu školení, které proběhlo ve dnech 30.-31.3.2023 v Hotelu SIGNAL v Pardubicích. Lektorsky celé školení skvěle zvládl ing. Vladimír Nohejl, díky kterému školení proběhlo v uvolněné pracovní atmosféře. S využitím techniky jsme mohli okamžitě získat zpětnou vazbu, jaké chyby v osobní prezentaci případně děláme. Budeme věřit, že školení našim kolegům pomůže v další nelehké odborové činnosti a práci.