Image
English
Image
Image
Image

Slovenské odbory OZ KOVO zvažují generální stávku

Slovenský Odborový svaz KOVO ve spolupráci s KOZ SR, Jednotou důchodců na Slovensku a Asociací slovenských lázní plánují v dubnu a začátkem května zorganizovat velká protestní shromáždění, doposud proběhlo setkání v Košicích, chystá se  v Žilině (30.4.) a v Trnavě (7.5.). Chtějí jimi přimět vládu přijmout řešení na zlepšení sociálně-ekonomické situace občanů a zavést konkrétní opatření pomoci pro nejrizikovější skupiny obyvatelstva (důchodci, rodiče- samoživitelé, mnohočetné rodiny apod.). na situaci na Slovensku jsme se dotázali místopředsedkyně Moniky Benedekové, místopředesedkyně Rady OZ KOVO. 

Zhodnoťte prosím současnou sociální situaci na Slovensku, proti čemu tedy protestujete?

Na Slovensku klesá životní úroveň, stoupají ceny všech komodit, inflace atakuje 11%. V loňském roce byly schváleny legislativní změny, které znamenaly zpomalení růstu mezd, oslabení kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu. Nedávno byl zrušen důchodový strop, který předchozí vláda stanovila na 64 let. Počet chudých pracujících vzrostl na 660 000. Průměrná mzda v paritě kupní síly je 3. nejnižší v EU.

Jak budou protesty probíhat?

Protesty organizuje OZ KOVO s dalšími občanskými sdruženími - KOZ SR, Jednotou důchodců na Slovensku a Asociací slovenských lázní. Uskuteční se ve třech městech Košice (21.4.), Žilina (30.4.) a Trnava (7.5.) formou krátkého protestního pochodu městem a následného shromáždění, na kterém vystoupí zástupci organizátorů.

Jaké kroky pro zlepšení sociální situace považujete za zásadní?

Za nejzásadnější považujeme změnu legislativy, týkající se minimální mzdy, příplatků za práci o víkendech, ve svátky a v noci, změnu legislativy ohledně kolektivního vyjednávání a extenze vyšších kolektivních smluv, obnovení sociálního dialogu na všech úrovních, okamžité přijetí opatření ke zmírnění negativních dopadů inflace zdražování potravin, energií, pohonných látek i každodenních služeb. Naše požadavky jsou obsaženy v Deklaraci, kterou předáme vládě.

Uvádíte, že zvažujete generální sázku. Jak by měla vypadat?

Půjde o odvětvovou generální stávku, do které se zapojí několik podniků v odvětvích OZ KOVO. Dříve uskutečníme kampaň a průzkum mezi členskou základnou a zaměstnanci, a získáme-li dostatečnou podporu – tedy alespoň 2/3 zaměstnanců – vyhlásíme v těchto podnicích hodinovou generální stávku a na tuto dobu se přestane pracovat.