Image
English
Image
Image
Image

Účetnictví a hospodaření ZO 2020

V úterý dne 25. 2.2020 se uskutečnila první vzdělávací akce  RP Olomouc v areálu Sportcetrum BEST  na téma Účetnictví a hospodaření ZO. Seminář byl zaměřen na povinnosti ZO ohledně zveřejňování účetních závěrek dle metodiky ČMKOS, odměňování v odborových organizacích a související daňovou problematiku. Lektorkou byla osvědčená specialistka OS KOVO p. Jindřiška Plesníková, která seznámila posluchače také s aktualitami a legislativními změnami v dané oblasti.