Image
English
Image
Image
Image

Ukončení stávkové pohotovosti v Liberty Ostrava

Usnesení předsedů ZO OS KOVO působících ve společnosti Liberty Ostrava a dceřiných společnostech ze dne 7.7.2022

Stávkový výbor, složený z předsedů jednotlivých Základních organizací OS KOVO působících v Liberty Ostrava a v jejich dceřiných společnostech, dne 7.7.2022 jednal ohledně stávající stávkové pohotovosti. Důvodem jednání byla skutečnost, že vedení společnosti ohlásilo na 8.7.2022 podpis smlouvy s dodavatelem dvou nových hybridních elektrických pecí.
Na základě této skutečnosti stávkový výbor rozhodl ukončit stávkovou pohotovost, a to ihned po podpisu smlouvy. Toto usnesení předsedové přijali jako vstřícný krok, i když nebyly splněny všechny podmínky, které k vyhlášení stávkové pohotovosti vedly.
Nadále budeme sledovat vývoj situace. Budeme požadovat harmonogram prací výstavby nových hybridních pecí. Dále pak, jak bude tato modernizace financována, zdali budou použity také finance, které huť získala prodejem CO2 povolenek.

V Ostravě dne 7.7.2022