Image
English
Image
Image
Image

Vítáme nové kolegy

-HH-    Důkazem toho, že zaměstnancům nejsou lhostejné podmínky, za kterých pracují, je to, že stále dochází k zakládání nových odborových organizací. 
Pokud není zaměstnanec se svými pracovními podmínkami nebo mzdovým ohodnocením spokojen, může změnit zaměstnavatele. Stávající situace na trhu práce mu to stále ještě umožňuje. Přesto řada zaměstnanců v případě nespokojenosti zvolí raději možnost pokusit se aktivně ovlivnit stávající situaci ve své firmě. Založení odborové organizace jim to umožní, a to s oporou v zákonných normách, zejména v zákoníku práce a zákonu o kolektivním vyjednávání. Právo organizovat se v odborech je zakotveno i v mezinárodních lidskoprávních úmluvách.
Odborová organizace jako zástupce všech zaměstnanců je jediným plnohodnotným partnerem zaměstnavatele při vedení sociálního dialogu.
V Kraji Vysočina v nedávné době byly pod hlavičkou Odborového svazu KOVO založeny nové organizace působící u HSE spol. s r. o. , Humpolec , výrobce konstrukčních kovových výrobků a stavebních elementů, v HEATEX Czech Republic s. r. o. Jihlava, který se zabývá výrobou průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení  a u výrobce luxusních hliníkových a polykarbonátových zavazadel RIMOWA  CZ spol. s r. o.  se sídlem v Pelhřimově. Noví odboráři mají plnou podporu svých zkušenějších kolegů a mohou čerpat metodickou pomoc Regionálního pracoviště OS KOVO v Jihlavě. 
Korektně vedený sociální dialog může přinést benefity nejen na straně zaměstnanců, ale i na straně zaměstnavatele.  Pokud uvažujete i vy o založení odborové organizace, kontaktujte naše Regionální pracoviště OS KOVO, kde získáte potřebné informace i praktickou pomoc.