Image
English
Image
Image
Image

Vzdělávací akce

V průběhu měsíce září uspořádalo regionální pracoviště Brno dvoudenní vzdělávací akce pro každý ze tří volebních obvodů Krajského sdružení Jihomoravského kraje. Tentokrát se školení uskutečnila v novém prostředí penzionu ve Svatobořicích, za účasti členů odborových organizací VO Blansko, Hodonín a Břeclav a na závěr volebního obvodu Brno.

Úvodní slovo patřilo zmocněnci KS JMK Bc. Václavu Potužníkovi a jeho aktuálním informacím o dění v OS KOVO. Vedoucí RP Brno Mgr. Jiří Grim seznámil přítomné mj. se současným personálním obsazením regionálního pracoviště a se zástupci Krajského sdružení za jednotlivé volební obvody. V rámci přednáškového bloku se lektoři Mgr. Petra Behancová, Ing. Richard Zouhar a p. Jiří Břinek věnovali zákoníku práce, právní úpravě působení odborové organizace, problematice kolektivního vyjednávání a otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Na jeden ze seminářů zavítal nad rámec svých pracovních cest i předseda OS KOVO, p. Roman Ďurčo. Diskuze na aktuální témata vyvolala zájem všech přítomných.