Image
English
Image
Image
Image

Zasedání Rady KS OS KOVO Olomouckého kraje

Dne 10.12.2021 se v sídle RP Olomouc uskutečnilo poslední letošní zasedání Rady KS OS KOVO Olomouckého kraje. Zmocněnec KS kol. Zdeněk Zecha předal informace ze zasedání Předsednictva OS KOVO konaného dne 9.12.2021. Rada KS po projednání navrhla udělit souhlas s kandidaturou PhDr.Aloise Mačáka,MBA na pozici místopředsedy RROS ČMKOS Olomouckého kraje. Člen Komise pro Stanovy OS KOVO kol. David Olša seznámil členy Rady s projednávanými změnami Stanov OS KOVO.