Image
English
Image
Image
Image

Zasedání Rady KS OS KOVO Olomouckého kraje

Dne 6. 5. 2021 se uskutečnilo v sídle RP Olomouc další zasedání Rady KS OS KOVO Olomouckého kraje. Zmocněnec KS kol. Zdeněk Zecha předal informace ze zasedání Předsednictva OS KOVO konaného formou videokonference dne 21. 4. 2021. Zástupci VO informovali o situaci v jednotlivých ZO v rámci své působnosti. Rada KS k. j. přijala usnesení, že odsouhlasení Zprávy o činnosti KS OS KOVO Olomouckého kraje za rok 2020 proběhne formou hlasování „per rollam“ (oběžníkem).