Image
English
Image
Image
Image

Zasedání Rady KS OS KOVO Olomouckého kraje

Dne 18. 1. 2021  se uskutečnilo v sídle  RP Olomouc první letošní zasedání  Rady KS  OS KOVO Olomouckého kraje. Jedním z bodů programu bylo i schválení plánu  činnosti  KS  OS KOVO Olomouckého kraje na první pololetí 2021. Zmocněnec KS kol. Zdeněk Zecha předal informace ze zasedání Předsednictva OS KOVO konaného dne 10. 12. 2020.  Zástupci VO informovali o situaci v jednotlivých ZO v rámci své působnosti  a  člen Komise pro Stanovy OS KOVO kol.David Olša podal aktuální informace z posledního jednání komise pro Stanovy  a návrzích novely Stanov OS KOVO.