Image
English
Image
Image
Image

Zasedání Rady KS OS KOVO Olomouckého kraje

Dne 18. 5. 2020  se uskutečnilo v sídle  RP Olomouc třetí letošní zasedání Rady KS OS KOVO Olomouckého kraje. V rámci zasedání zástupci Rady KS podali informace o situaci v jednotlivých ZO v rámci jejich územní působnosti a o dosavadním průběhu a dopadech pandemie na zaměstnanost u jednotlivých zaměstnavatelů. Předběžně byl schválen náhradní termín konání Konference KS na měsíc říjen 2020 a schválen nový termín konání dalšího zasedání Rady KS na den 22. 6. 2020.