Image
English
Image
Image
Image

Zasedání Rady KS OS KOVO Olomouckého kraje

Dne 4. 3. 2020 se uskutečnilo zasedání Rady KS OS KOVO  Olomouckého kraje v sídle  RP Olomouc. Na zasedání schválili zástupci Rady KS návrh programu, složení orgánů konference a účast hosta na Konferenci KS, která se uskuteční 20. 4. 2020. Zmocněnec KS Zdeněk Zecha uvítal hosta Ing. Radka Šamánka, který seznámil Radu KS o možnostech spolupráce zejména v oblasti zpracovávaní finanční a mzdové analýzy firem v ZO Olomouckého regionu, včetně vyhodnocení a následnou aplikaci do návrhů kolektivních smluv. Další oblastí možné spolupráce a pomoci pro KS  je zakládání a práce v seskupení členů ve firmách, kde doposud odbory nepůsobily.