Image
English
Image
Image
Image

Zasedání Rady KS OS KOVO Olomouckého kraje

Dne 15.5. 2023 se uskutečnilo v sídle RP Olomouc zasedání Rady KS OS KOVO Olomouckého kraje. Rada KS v rámci programu schválila Plán činnosti KS OS KOVO Olomouckého kraje na druhé pololetí 2023, projednala žádost člena 1 ZO OS KOVO Mohelnice o poskytnutí nadačního příspěvku a jednomyslně doporučuje vyhovět požadavku člena v plné výši. Zástupci VO informovali o situaci v jednotlivých ZO v rámci své působnosti.