Image
English
Image
Image
Image

Zasedání Rady KS OS KOVO Olomouckého kraje

Dne 14.4.2022 v sídle RP Olomouc se uskutečnilo zasedání Rady KS Olomouckého kraje před sjezdovou konferencí KS OS KOVO Olomouckého kraje. Na zasedání Rady KS OS KOVO Olomouckého kraje byly projednány materiály týkající se velikosti Rady OS KOVO po VIII. sjezdu a přijato usnesení Rady KS, které bude schvalovat s konečnou platností konference KS dne 25.4.2022. Člen komise pro Stanovy kol. David Olša informoval po průběhu a výsledcích zasedání komise o navržených změnách Stanov OS KOVO po VIII. sjezdu.