Dne 13.1.2023 proběhlo letošní první zasedání Rady KS Ústeckého a Libereckého kraje na Regionálním pracovišti v Ústí nad Labem. Na zasedání byly předloženy informace o kontrolách BOZP za rok 2022 a o plánu kontrol BOZP na rok 2023, hodně pozornosti bylo věnováno řešení stávky v firmě NEXEN TIRE Bitozeves.