Image
English
Image
Image
Image

Získávání nových členů v Přerově

Ve dnech 5. až 7. 6. 2023 se v prostorech přerovského Hotelu Jana uskutečnilo školení k získávání nových členů. Školení bylo vedeno odborovými organizátory z Centra odborového organizování Majou Vusilović a Václavem Drozdem za přispění místopředsedy OS KOVO Tomáše Valáška a odborového organizátora OS KOVO Jaromíra Valeše. Během tří dnů byly zástupcům základních organizací i regionálních pracovišť představeny základy odborového organizování. Konkrétně účastníci získali teoretické i praktické poznatky o komunikaci a rozhovorech 1:1, kolektivních akcích s důrazem na ankety a petice, mapování pracoviště a plánování kampaně na pracovišti. Školení bylo koncipováno tak, aby účastníci získali nejen teoretické znalosti, ale aby si také všechno na vlastní kůži vyzkoušeli.